1483-90 - Leonardo da Vinci - Madonna w grocie (Madonna w¶ród skał‚) - I wersja

leonardodavincimadonnawgrociemadonnawrdskaiwersja.jpg