ok. 1495-1508 - Leonardo da Vinci - Madonna w grocie (Madonna w¶ród skał‚) - II wersja

ok14951508leonardodavincimadonnawgrociemadonnawrdskaiiwersja.jpg