1518 - Leonardo da Vinci - Kodeks Arundel - Studium pływaka z przewodem do oddychania dla nurka

leonardodavincikodeksarundelstudiumpywakazprzewodemdooddychaniadlanurka.jpg