1494 - Leonardo da Vinci - Kodeks Forster I, II i III - Określanie masy brył regularnych i nieregularnych

leonardodavincikodeksforsteriiiiiiiokrelaniemasybryregularnychinieregularnych.jpg