1508-12 - Leonardo da Vinci - Kodeks Hammera (Leicester) - Ruch wody na Ziemi oraz woda na Księżycu

leonardodavincikodekshammeraleicesterruchwodynaziemiorazwodanaksiycu.jpg