1508-09 - Leonardo da Vinci - Manuskrypt paryski D - O ludzkim oku - rozszerzanie się źrenicy

leonardodavincimanuskryptparyskidoludzkimokurozszerzaniesirenicy.jpg