1510-15 - Leonardo da Vinci - Manuskrypt paryski G - Koń powstrzymywany przez ruch wody

leonardodavincimanuskryptparyskigkopowstrzymywanyprzezruchwody.jpg