1495 - Leonardo da Vinci - Głowa młodzieńca (Studium Świętego Filipa do 'Ostatniej wieczerzy')

leonardodavincigowamodziecastudiumwitegofilipadoostatniejwieczerzy.jpg