ok. 1490-94 - Leonardo da Vinci - Jeździec na koniu tratującym wroga

ok149094leonardodavincijedziecnakoniutratujcymwroga.jpg