ok. 1510-13 - Leonardo da Vinci - Siedzący stary mężczyzna i cztery studia wirującej wody

ok151013leonardodavincisiedzcystarymczyznaiczterystudiawirujcejwody.jpg