ok. 1512-13 - Leonardo da Vinci - Studium smoka

ok151213leonardodavincistudiumsmoka.jpg