ok. 1513 - Leonardo da Vinci - Notatki z ilustracjami nt. zastawek serca i przepływającej przez nie krwi

ok1513leonardodavincinotatkizilustracjamintzastaweksercaiprzepywajcejprzezniekrwi.jpg