ok. 1517-18 - Leonardo da Vinci - Młody mężczyzna w kostiumie na końskim grzbiecie

ok151718leonardodavincimodymczyznawkostiumienakoskimgrzbiecie.jpg